Actievoorwaarden Gastenquête Dormio Resorts & Hotels

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gastenquête actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door Dormio Resorts & Hotels (handelsnaam van Dormio Holidays B.V.) (hierna: “de Organisator”) gevestigd te (6824 BC) Arnhem aan de Velperweg 13.
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. Voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden Dormio Resorts & Hotels onverkort van toepassing.
 4. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij de Organisator.

De Actie

 1. Door het invullen van de gastenquête na afloop van een verblijf in een resort of hotel van de Organisator maakt de deelnemer kans op een Dormio Gift Voucher ter waarde van € 100,00. Deze Dormio Gift Voucher kan verzilverd worden voor een nieuw verblijf op één van de geselecteerde Dormio resorts en hotels, op basis van beschikbaarheid. 
 2. De gewonnen Gift Voucher is slechts in te wisselen bij nieuwe boekingen en reserveringen en is dus niet geldig op reeds gedane reserveringen.
 3. De gewonnen Gift Voucher is slechts eenmalig in te wisselen.
 4. De gewonnen Gift Voucher is niet in te wisselen voor een verblijf tijdens de reguliere schoolvakantieperiode en feestdagen.
 5. Reserveringen zijn slechts op basis van beschikbaarheid. Kijk voor de beschikbaarheid van de vakantiewoningen op dormio.nl
 6. De gewonnen Gift Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 7. De gewonnen Gift Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins. U ontvangt geen geld retour als u een verblijf reserveert voor een lager bedrag dan de waarde van uw gewonnen Gift Voucher.
 8. De gewonnen Gift Voucher kan verzilverd worden door telefonisch contact op te nemen met de reserveringsafdeling op telefoonnummer +31 (0)26 353 77 25.

Duur Actie

 1. De actieperiode van de Actie loopt van 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2022.
 2. Na afloop van elke maand zal er aselect een winnaar getrokken worden uit alle deelnemers die in de betreffende maand een gastenquête hebben ingevuld.
 3. De gewonnen Gift Voucher heeft een geldigheid van 1 jaar.

Diversen

 1. De Organisator is niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de voucher(s).
 2. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
 3. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie.
 4. De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien deelnemers zich naar het oordeel van De Organisator anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 
 5. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is.
 6. Het is niet mogelijk onverzilverde en/of verzilverde codes retour te sturen.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.dormio.nl/actievoorwaarden-gastenquete.