Disclaimer

Dormio Resorts & Hotels B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de inhoud van de website. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de website kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Dormio Resorts & Hotels is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie uit de door Dormio Resorts & Hotels gecreëerde website. Dormio Resorts & Hotels wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af voor onder andere maar niet uitsluitend schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van informatie van de website en/of informatie waarnaar links op deze website verwijzen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website waaronder onder andere maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten en databankrechten, rusten bij Dormio Resorts & Hotels en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen, openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website en/of elk ander gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dormio Resorts & Hotels.